Nasza oferta


Czym jest cięcie plazmowe?

Cięcie plazmowe jest jednym z rodzajów cięcia, w którym znaczącą rolę odgrywa temperatura. Stosuje się przy nim łuk plazmowy (czyli zawężony).
Gazy stanowiące źródło destylują w nim i częściowo podlegają jonizacji. Utworzona w ten sposób wiązka plazmy osiąga wysoką temperaturę i energię kinetyczną, co przyczynia się do topnienia bądź częściowego odparowania materiału. Podczas procesu tworzy się szczelina cięcia.


Zastosowania

Metody i typy cięcia

Za pomocą palnika plazmowego możemy wykonać wiele typów cięcia.

Skontakuj się z nami! +48 608 34 25 27